TEOG Kursu

Kısaca TEOG Nedir ?

 

Bildiğiniz gibi eskiden SBS diye bilinen Lise'ye geçiş sınavı artık yapılmıyor. Bunun yerine Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ismi verilen kısa adıyla TEOG, SBS'nin yerini aldı. Bu yeni sistemin asıl amacı, öğrencinin başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. SBS'ye göre en temel farklılık bu yönde olmuştur. Buna göre Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) şu şekilde belirlenecek, Merkezi Yazılı Sınavlar (kısaltması, MYS) ve Yılsonu Başarı Puanı (YBP) ile birlikte öğrencinin yerleştirme puanıyla ortaya çıkacak. Detayı aşağıda anlatılacak.

 

SBS kalktı peki sınavlar kalktı mı ? Hayır.

 

Sınavlar TEOG adı altında ve farklı bir formatta devam ediyor. Şöyle ki, 2013-2014 eğitim yılında, sadece 8. sınıflar 6 temel  dersten merkezi bir sınava tabi tutuldu. Bu temel dersler Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, TC İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil. Öğrenciler kendi okulların sınava giriyor ancak öğretmenler çalıştıkları okuldan farklı okullarda sınava giriyorlar.   

 

TEOG Nedir ?

 

TEOG Sınavı Ne Zaman ?

 

TEOG sınavları 2 dönemde ayrı ayrı olarak yapılıyor. 1. TEOG sınavı ve 2. TEOG sınavı adı altında. 1. Dönem sınavlar Kasım'ın son haftası, 2. dönem sınavlar ise Nisan'ın son haftasında yapılıyor. 2014 yılında TEOG sınavları 28-29 Kasım'da yapıldı. Bu sınava giremeyenler 14-15 Aralık'ta mazeret sınavına girdiler. SBS'de mazeret sınavı yoktu. TEOG'daki farklardan birisi de bu. Mazeret sınavları gerçekleştiği için artık herkes sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MEB'in yaptığı açıklamaya göre sınav sonuçlarını Ocak 2014'te açıklanma ihtimali yüksek.

 

2016-2017 eğitim öğretim yılında TEOG sınavları, 1. TEOG sınavı ve 2. TEOG sınavı olarak 23-24 Kasım 2016 ve 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapıldı. Birinci ve ikinci dönem mazeret sınavları ise 10-11 Aralık 2016 ve 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde yapıldı. 
 

 

2018 TEOG Sınavı Hangi Tarihte Yapılacak ?

 

TEOG sınavı 2018 yılı için de benzer tarihlerde, yani ;

 

1. TEOG sınavı 2017 Kasım'ın son haftası,

2. TEOG sınavı da 2018 Nisan ayının son haftasında gerçekleşecektir. 

 

 

TEOG Sınav Sistemi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 

TEOG sınav modelinde, iki yazılısı olan derslerin birinci yazılısı, üç yazılısı olan derslerin ikinci yazılısı merkezi sistemde yapılacak. Sınav soruları, SBS'ye paralel olarak öğrencilerin kazanımlarını dikkate alarak yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterlilikleri ölçecek nitelikte hazırlanmış. Sorular 4 şıklı ve yanlış cevaplar doğruları götürmüyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili şöyle bir durum var ; eğer öğrenci Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf ise alternatif sorular soruluyor. Sınav sorularının orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerebileceği söyleniyor.

 

TEOG Hakkında Önemli Bilgiler

 

- 1. TEOG sınavında 6 sınav, 2. TEOG  sınavında da 6 sınav, toplam 12 TEOG ortak sınavı yapılmaktadır.

- Toplamda 3 yazılı sınavı olan derslerden 2 sınav, 2 adet yazılısı olan derslerden ise, 1. yazılısı ortak sınav olarak yapılmaktadır.

- Ortak sınavlarda 20 soru sorulmaktadır ve sorular çoktan seçmeli olarak yapılmaktadır.

- 1. Teog ortak sınavı Kasım ayının son haftasında,  2. Teog ortak sınavı ise Nisan ayının son haftasında yapılmaktadır.

- TEOG sınavlarının mazeret sınavları da yapılmaktadır. Mazeret sınavları 2017 yılında Mayıs ve Aralık aylarında yapılmıştır.

- TEOG ortak sınavları hafta içleri 2 güne yayılmış şekilde gerçekleşmektedir. 8. sınıf öğrencileri, her gün 3'er sınava girerler.

- TEOG sınavının birinci gününde Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavları yapılmaktadır.

- TEOG sınavının ikinci gününde ise Fen ve Teknoloji, T. C. İnkılap tarihi, Yabancı dil derslerine ait sınavlar yapılmaktadır.

- Sorular sınav öncesinde sene içinde işlenen konulardan çıkmaktadır.

- TEOG sınavlarında yanlış sorular doğru soruları etkilememektedir.

- Geçerli bir mazeret nedeni ile sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı yapılmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi mazeret sınavları Mayıs ve Aralık aylarında yapılmaktadır.

- Mazeret sınavları her okulda değil MEB tarafından belirlenecek okullarda yapılmaktadır.

- TEOG sınavında alınan puan toplam puanın %70'ini oluşturmaktadır. Diğer %30 luk kısım öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıflardaki yılsonu başarı puanının ortalamasından gelmektedir. 

 

 

TEOG Sınavları Nasıl Değerlendiriliyor ?

 

TEOG ortak sınavından her sınav toplam 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır.


- Sınavdaki her sorunun değeri 5 puandır.


- TEOG Merkezi Ortak Sınavın puanı toplam 700 üzerinden hesaplanmaktadır.


- Yerleştirmeye Esas Puan (YEP), 500 puan üzerinden hesaplanmaktadır.


- Yerleştirmeye Esas Puanın (YEP) %30’nu 6. 7. ve 8. sınıf yılsonu başarı puanı (YBP) oluşturmaktadır.


- YEP'in büyük kısmını ise TEOG sınavlarından alınan puanın % 70’i oluşturmaktadır.

Ücretsiz Online İngilizce Deneme Sınavı Hemen Seviyeni Belirle!

Seviye Tespit Sınavı!
Back to Top